STERK IN GEDRAG EN ONTWIKKELING

Ieder kind vertoont wel eens lastig gedrag. Bij het opgroeien hoort het verkennen van grenzen. Het is een normale ontwikkeling dat kinderen zich soms afzetten tegen de ouders. Maar soms is dit gedrag zo aanwezig dat het kind en de omgeving er veel last van hebben. Je spreekt dan van gedragsproblemen. Dit kan zich uiten in driftbuien, woedeaanvallen, agressief gedrag, pesten of zelfs delinquent (wetsovertredend) gedrag.

Als je kind voortdurend probleemgedrag vertoont kan het voelen of je tekortschiet als ouder. Je weet niet meer wat je nog kunt doen. Dan is het van belang om te werken aan een betere relatie tussen ouder en kind, zodat jullie weer een positief beeld van jezelf en elkaar krijgen.

Als gezinsbegeleider kom ik bij jullie thuis en onderzoeken we samen waar jullie als gezin tegenaan lopen. Wat is de vraag achter het gedrag van het kind? Welke patronen zijn er en hoe kunnen we die doorbreken? Welke factoren in de omgeving (thuis, school, klasgenoten, vrienden) spelen een rol? Samen werken we naar een thuissituatie waarin je als ouder weet hoe je je kind kunt ondersteunen, en waarin het kind kan omgaan met de obstakels van het dagelijks leven.

Autisme Spectrum Stoornis

Wil jij dat de mensen in je omgeving je beter begrijpen? Of wil je dat het beter gaat op school of je werk? Als je de diagnose ASS (Autisme Spectrum Stoornis) krijgt roept dit veel vragen op. Wat houdt het precies in en hoe leer je ermee omgaan?

Samen met jou maak ik een persoonlijk plan en kijken we welke doelen jij wilt bereiken. Op een manier die bij jou past gaan we aan de slag om te zorgen dat jij groeit naar zelfstandigheid. We betrekken ook je gezin hierbij, zodat ook zij zich bewust zijn van wat autisme inhoudt en hoe je ermee omgaat.

Dat doe ik door middel van psycho-educatie, het aanbieden van handvatten en het geven van begeleiding bij allerlei dagelijkse bezigheden. Ik breng de situatie in kaart en bied je een luisterend oor. Ik richt me altijd op jouw zelfredzaamheid, zodat jij leert functioneren op eigen kracht. Zo voorkomen we dat je tegen muren blijft aanlopen of onnodig terecht komt in een complex hulpcircuit.

Heb je zorgen over de opvoeding of ontwikkeling van je kind en ben je benieuwd of ik jullie kan helpen? Neem dan contact met mij op voor een kennismaking.

Contact