STERK IN GEDRAG EN ONTWIKKELING

Ieder kind vertoont wel eens lastig gedrag. Bij het opgroeien hoort het verkennen van grenzen. Het is een normale ontwikkeling dat kinderen zich soms afzetten tegen de ouders. Maar soms is dit gedrag zo aanwezig dat het kind en de omgeving er veel last van hebben. Je spreekt dan van gedragsproblemen. Dit kan zich uiten in driftbuien, woedeaanvallen, agressief gedrag, pesten of zelfs delinquent (wetsovertredend) gedrag.

Als je kind voortdurend probleemgedrag vertoont kan het voelen of je tekortschiet als ouder. Je weet niet meer wat je nog kunt doen. Dan is het van belang om te werken aan een betere relatie tussen ouder en kind, zodat jullie weer een positief beeld van jezelf en elkaar krijgen.

Als gezinsbegeleider kom ik bij jullie thuis en onderzoeken we samen waar jullie als gezin tegenaan lopen. Wat is de vraag achter het gedrag van het kind? Welke patronen zijn er en hoe kunnen we die doorbreken? Welke factoren in de omgeving (thuis, school, klasgenoten, vrienden) spelen een rol? Samen werken we naar een thuissituatie waarin je als ouder weet hoe je je kind kunt ondersteunen, en waarin het kind kan omgaan met de obstakels van het dagelijks leven.

Heb je zorgen over de opvoeding of ontwikkeling van je kind en ben je benieuwd of ik jullie kan helpen? Neem dan contact met mij op voor een kennismaking.

Contact