GEZINSBEGELEIDING

Met gezinsbegeleiding ondersteunen we gezinnen die problemen ervaren bij de opvoeding. Vaak zijn er bij het kind problemen op school of thuis als gevolg van het gedrag, en voelen ouders zich machteloos. Het gedrag kan al langer spelen, bijvoorbeeld als gevolg van een gedragsstoornis of psychiatrische problematiek, maar het kan ook nieuw zijn. Vanuit Leefsterk helpen we het gezin de harmonie te hervinden.

Leefsterk biedt gezinsbegeleiding aan huis. Met onder meer psycho-educatie, rollenspelen en opvoedondersteuning pakken we problemen aan en vergroten we de zelfredzaamheid binnen het gezin. We werken toe naar positieve ouder-kind interacties en groeiend onderling vertrouwen, zodat het gezin straks weer op eigen kracht functioneert.

Gedrag en ontwikkeling

Elk kind zoekt soms de grenzen op. Maar er zijn kinderen die continu over de grens gaan, en daardoor in de problemen komen. Er is sprake van een gedragsprobleem. Het kind vertoont bijvoorbeeld veel driftbuien, extreme woedeaanvallen, agressief gedrag, overschrijdt seksuele grenzen of overtreedt de wet. Leefsterk ondersteunt ouders die vastlopen in de opvoeding van een kind met gedragsproblematiek.

Als je kind telkens in de problemen komt en jij daar als ouder geen grip op krijgt, voelt het alsof je faalt. Je voelt je machteloos en je ziet geen oplossing meer. Leefsterk biedt gezinsbegeleiding aan huis, om jullie te helpen weer positief met elkaar om te gaan. We bieden ouders handvatten voor het gedrag van hun kind, en onderzoeken welke rolpatronen er spelen. Het doel is dat alle gezinsleden zich weer prettig en veilig voelen.

Hoe verloopt gezinsbegeleiding via LeefSterk?

Een gezin is een geheel. Als één gezinslid het moeilijk heeft, heeft dat effect op iedereen. Daarom richten wij onze begeleiding niet uitsluitend op het kind, maar op het volledige gezin. We bieden een luisterend oor, helpen om negatieve rolpatronen te herkennen en doorbreken, geven ouders handvatten om beter om te gaan met achterliggende problematiek of trauma’s, en begeleiden het kind om het eigen gedrag te leren ombuigen. Soms moeten gezinsleden onderling een nieuwe balans vinden. Zeker na een verlies: het overlijden van een dierbare, ingrijpende verandering in de thuissituatie of verlies van gezondheid.

Samen met het gezin brengen we de belangrijkste problemen in kaart. En we maken een plan: hoe gaan we dit aanpakken, en welke doelen zijn reëel? De begeleidingstrajecten bij Leefsterk zijn kortdurend: de focus ligt op het ontwikkelen van zelfredzaamheid.De begeleiding vindt plaats aan huis en is praktijkgericht. Met opvoedondersteuning en psycho-educatie leren we ouders hoe ze hun kind optimaal kunnen ondersteunen. En we helpen het kind beter omgaan met de obstakels in hun leven, zodat ze minder terugvallen op het probleemgedrag. Zo zorgen we dat het gezin straks weer zelfstandig verder kan en problemen het hoofd kan bieden.

Loop je vast in de opvoeding en zoek je iemand die kan helpen? Of ben je een professional en wil je ons inschakelen voor een gezin? Neem contact op voor meer informatie.

Contact